تعمیر کمپرسور کوپلند دی وی ام

تعمیرات و بازسازی کمپرسورهای کوپلند : دی وی ام ، دیسکاس ، کوپلماتیک به صورت تخصصی در گروه مهندسی مینوتهویه انجام می گیرد. کمپرسورهای کوپلند در مصارف بالاصفری تهویه مطبوع و سردخانه و همچنین مصرف زیرصفری بسیار رواج دارند. تعمیر کمپرسورهای کوپلند شامل سیم پیچی کمپرسور و قسمت مکانیکی به صورت تخصصی و توسط کارشناسان…