تعمیر کمپرسور کوپلند دی وی ام

تعمیرات و بازسازی کمپرسورهای کوپلند : دی وی ام ، دیسکاس ، کوپلماتیک به صورت تخصصی در گروه مهندسی مینوتهویه انجام می گیرد. کمپرسورهای کوپلند در مصارف بالاصفری تهویه مطبوع و سردخانه و همچنین مصرف زیرصفری بسیار رواج دارند. تعمیر کمپرسورهای کوپلند شامل سیم پیچی کمپرسور و قسمت مکانیکی به صورت تخصصی و توسط کارشناسان…

تعمیر کمپرسور بیتزر

تعمیرات و بازسازی کمپرسور بیتزر یکی از رایج ترین برندهای کمپرسور برودتی در ایران (بیتزر) است. کمپرسورهای بیتزر در انواع مختلف زیرصفری و بالاصفری تولید می شوند. تعمیرات کمپرسورهای بیتزر با توجه به حساسیت های خاص این کمپرسور کاری حساس و نیازمند تخصص می باشد. انواع عیوب مانند سوختگی سیم پیچ یا عیوب مکانیکی کمپرسور…